Česky English Deutch

ITEST S. AUREUS LATEX - návod k použití

Význam a použití

Souprava ITEST S. AUREUS LATEX je určena pro rychlou, snadnou a přesnou identifikaci Staphylococcus aureus. Výchozím materiálem pro určování jsou kolonie z krevního agaru.

Princip testu

Patogenní kmeny S. aureus produkují enzym vázanou koagulázu, tzv. clumping factor a buňky těchto kmenů obsahují protein A. Na latexových partikulích ITEST S. AUREUS LATEX je navázán králičí imunoglobulin (IgG) a fibrinogen. Při reakci clumping factoru s fibrinogenem nebo proteinem A s IgG dojde k jasné aglutinaci latexové suspenze. Clumping factor a protein A jsou vzájemně nezávislé faktory a jejich detekce je důležitá při identifikaci S. aureus.

Provedení testu

  1. Na černé pole detekční kartičky dejte jednu kapku latexové suspenze ANTI S. AUREUS.
  2. Přiloženým míchadélkem naberete asi 5 kolonií testovaného kmene a dobře je rozmíchejte v latexové suspenzi.
  3. Detekční kartičkou kolébejte po dobu jedné minuty. Při testování více kmenů najednou dbejte na to, aby se materiál ze sousedních ploch nesmíchal. Pokud se tak stane, test opakujte.

Hodnocení

pozitivním případě reakce clumping factoru s fibrinogenem nebo proteinem A s králičím IgG dojde do jedné minuty ke zřetelné aglutinaci latexové suspenze ANTI S. AUREUS.

Aglutinace = tvorba pouhým okem viditelných zrníček, mezi nimiž je tekutina více či méně projasněna.

negativním případě k aglutinaci latexové suspenze do jedné minuty nedojde.

POZN. Na slabé stopy granulárního materiálu, které mohou být pozorovány i v negativních případech, neberte zřetel.

Upozornění

  1. Souprava ITEST S. AUREUS LATEX je dodávána v balení po 50 testech a je určena pouze pro použití in vitro.
  2. Soupravu uchovávejte v temnu při 2 – 8 °C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na obalu. Latexová suspenze nesmí zmrznout.
  3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktuje výrobce (dodavatele).
  4. Nespotřebovaný IVD a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Dle kategorií: 15 01 01 – papírové obaly; 15 01 02 – plastové obaly; 15 01 07 – skleněné obaly, hliník – 17 04 02, chemikálie obsahující nebezpečné látky – 18 01 06, rezidua a nespotřebovaný IVD likvidujte v kategorii 18 01 09 – jiná nepoužitelná léčiva. Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, likvidujte v kategorii 18 01 03. 

Přidáno 2. 9. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Rychlý kontakt

kontakt  +420 730 895 105    @ petra.cerna@micromast.cz      FB-Messenger