Česky English Deutch

Fachpublikationen

Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Impact-Faktor

 1. LOBOVÁ, D., PRÁŠEK, J., ČÍŽEK, A., CELER, V. Evaluation of the use of recombinant Bhlp29.7 in immunoblotting with pig serum as a means to identify herds infected with Brachyspira hyodysenteriae. Letters in Applied Microbiology, 2011, vol. 53, no. 4, p. 466-472. IF: 1.626
 2. PRÁŠEK, J., ŠPERLING, D., LOBOVÁ, D., SMOLA, J., ČÍŽEK, A. Antibiotic susceptibility of Brachyspira hyodysenteriae isolates from Czech swine farms: a 10-year follow-up study. Acta Veterinaria, 2014, vol. 83, No 1, p. 3-7. IF: 0.393
 3. PAVLATA L., PRÁŠEK J., FILÍPEK J., PECHOVÁ A. Influence of parenteral administration of selenium and vitamin E during pregnancy on selected metabolic parameters and colostrum quality in dairy cows at parturition. Vet Med – Czech. 2004, vol. 49, p.149-155.
 4. PAVLATA, L., PRÁŠEK, J., PODHORSKÝ, A., PECHOVÁ, A., HALOUN, T. Selenium Metabolism in Cattle: Maternal Transfer of Selenium to Newborn Calves at Different Selenium Concentrations in Dams. Acta Veterinaria, 2003, vol. 72, p. 639-646.

Vorträge (auf internationalen Kongressen)

 1. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Praktická doporučení pro používání antibiotik v chovech skotu. 6. Středoevropský veterinární kongres. Brno. 2.4.2014 (Praktische Empfehlungen zum Gebrauch von Antibiotika bei Rindzucht. Der 6. mitteleuropäische Veterinärskongress. Brünn. 2.4.2014)

Beiträge in Sammelbüchern internationaler Konferenzen (Abstract, Poster)

 1. ČÍŽEK, A., PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Antibiotic susceptibility of Brachyspira hyodysenteriae isolates from Czech pig farms: a 10-year follow-up study. Proceedings The Fourth International Conference On Colonic Spirochaetal Infections In Animal And Humans. Praha, 2007, s. 16.
 2. LOBOVÁ, D., CELER, V., PRÁŠEK, J., ČÍŽEK, A. Detection of Brachyspira hyodysenteriae specific antibodies in swine herds using recombinant Bhlp29,7. Proceedings The Fourth International Conference On Colonic Spirochaetal Infections In Animal And Humans. Praha, 2007, s. 22.
 3. PRÁŠEK, J., ŠPERLING, D., SMOLA, J., ČÍŽEK, A. Výskyt Brachyspira pilosicoli u prasat a psů v České republice. Bulletin 24. Kongresu československé společnosti mikrobiologické. Liberec, 2007, s. 66. (Vorkommen der Brachyspira pilosicoli bei Schweinen und Hunden in der Tschechischen Republik. Bulletin des 24. Kongresses der tschechoslowakischen mikrobiologischen Gesellschaft. Liberec, 2007, S. 66.)
 4. PRÁŠEK, J., ILLEK, J., DVOŘÁNKOVÁ, J., KAMARÁD, M., NOVÁK, P. Uplatnění probiotik v prevenci průjmových onemocnění telat v období mléčné výživy. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2006. (Anwendung der Probiotika in der Prävention der Durchfallerkrankungen bei Kälbern während der Milchernährung. Aktuelle Fragen zur Bioklimatologie der Tiere. Brünn, 2006.)
 5. PRÁŠEK J., ILLEK J., KUMPRECHTOVA D. Probiotics in Prevention of Diarrhoea in Calves. XXV World Buiatrics Congres, Budapest, 2008, s.1030.
 6. PRÁŠEK J., PRÁŠKOVÁ I., ILLEK J. Probiotics in Prevention of Diarrhoea in Normoglobulinemic Calves. X. Middle European Buiatrics Congres, Folia Veterinaria, 2009, roč. 53,1: Supplementum, s. 209.
 7. PRÁŠEK J., BEČVÁŘ O., SMOLA J. On-farm culturing system as a tool for effective treatment and control of mastitis in dairy herds. XI. Middle European Buiatrics Kongres. Veterinářství, 2010, roč. 60, Supplementum, s. 140.
 8. PRÁŠEK J., SMOLA J. KREJČÍ M. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno. 2011. (Farm-Kultivierung der Mastitiserreger - zweijährige Erfahrung. Aktuelle Fragen zur Bioklimatologie der Tiere. Brünn, 2011.)
 9. PRÁŠEK J., SMOLA J. Kultivace na farmě – významná součást prevence mastitid. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2012. (Farm-Kultivierung - wichtiger Bestandteil der Mastitisprävention. Aktuelle Fragen zur Bioklimatologie der Tiere. Brünn, 2012.)
 10. ILLEK, J., KUMPRECHTOVA, D., KUDRNA, V., TULIS, F., VLCEK, M., PRASEK, J., KLOUDA, Z. The occurrence of production diseases and changes in the metabolic profile of primiparous and mutiparous dairy cows in the periparturient period with respect to body condition score changes. XXII. International Congress of Hungarian Association for Buiatrics, 2012, p. 1-6
 11. MARDEN, J. P., KUMPRECHTOVA, D., PRASEK, J., AUCLAIR, E., ILLEK, J. Impact of supplementing a yeast-based product during dry period on milk somatic cell counts and health in post-calving dairy cows. 31st World Veterinary Congress, Praha 2013.
 12. PRASEK, J., SMOLA, J. On farm culturing system in Czech Republic. 31st World Veterinary Congress, Praha. 2013
 13. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Využití kultivace na farmě při stanovení příčin klinických případů mastitid. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2013. (Nützung der Farm-Kultivierung - bei der Ursachenfeststellung der klinischen Fälle der Mastitis. Aktuelle Fragen zur Bioklimatologie der Tiere. Brünn, 2013.)
 14. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. On farm culture system as a tool to reduce antibiotics use in commercial dairy farms. Middle Europian Buiatrics Congress. Hradec Králové, 2016.

Beiträge in Sammelbüchern aus Konferenzen in der Tschechischen Republik (im Volltext, in exteso)

 1. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., BEČVÁŘ, O. Rychlá diagnostika mastitid na farmě. Management zdraví v chovech skotu. Konference ČBS, Mezinárodní veterinární výstava Vetfair, 2010. (Schnelle Mastitis-Diagnostik auf dem Bauernhof. Gesundheitsmanagement in der Rindzucht. ČBS Konferenz, Internationale Veterinärsmesse Vetfair, 2010.)
 2. PRÁŠEK, J., SMOL, J., ILLEK, J. Kultivace mastitid na farmě – další zkušenosti. Konference ČBS, Brno. 2010. (Kultivierung der Mastitis auf der Farm - weitere Erfahrungen. ČBS Konferenz, Brünn 2010.)
 3. PRÁŠEK, J., KREJČÍ, M., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti v ČR. Konference ČBS, Brno 2011. (Kultivierung der Mastitis auf der Farm - zwei Jahre Erfahrungen aus der Tschechischen Republik. ČBS Konferenz, Brünn 2011.)
 4. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., OSIČKA, V. Rychlá stájová diagnostika mastitid – efektivní nástroj jejich řešení. Konference ČBS, Mezinárodní veterinární výstava Vetfair 2013. (Schnelle Mastitis-Diagnostik im Stall - effektives Werkzeug deren Lösung. ČBS Konferenz, Internationale Veterinärsmesse Vetfair, 2013.)

Artikel in Fachzeitschriften ohne IF

 1. LOBOVÁ D., CELER V., PRÁŠEK J., ČÍŽEK, A. Dyzentérie prasat – nepřímý průkaz infekce. Veterinářství, 2012, roč. 62. (Disenterie bei Schweinen - ein indirekter Infektionsnachweis. Veterinärsmedizin, 2012, Jg. 62.)
 2. BEČVÁŘ O., PRÁŠEK J. Systém kultivace na farmě jako základ cílené léčby zánětů mléčné žlázy. Veterinářství, 2009, roč. 59. (Das Kultivierungssystem auf der Farm - als Grundlage für eine gezielte Behandlung des Euters. Veterinärsmedizin, 20009, Jg. 59.)
 3. ŠICHTÁŘ, J., PRÁŠEK, J., SLAVÍK, p., ILLEK, J. Onemocnění prstů skotu. Náš chov, 2007, roč. 57, č. 11, s. 59-60,62. (Erkrankung der Rindklauen. Unsere Zucht, 2007, Jg. 57, Nr. 11, S. 59-60,62.)

Vorträge

 1. PRÁŠEK, J., KREJČÍ, M., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti v ČR. Odborný seminář společnosti Eurofarm s.r.o. Mirovice. 9.12.2011. (Kultivierung der Mastitis auf der Farm - zwei Jahre Erfahrungen aus der Tschechischen Republik. Fachseminar für Eurofarm s.r.o. Mirovice. 9.12.2011.)
 2. PRÁŠEK, J., KREJČÍ, M., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti v ČR. Odborný seminář společnosti Eurofarm s.r.o. Hořice. 16.4.2012 (Kultivierung der Mastitis auf der Farm - zwei Jahre Erfahrungen aus der Tschechischen Republik. Fachseminar für Eurofarm s.r.o. Mirovice. 9.12.2012.)
 3. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě. Praktická škola managementu mléčné farmy. Odborný seminář společnosti Milkprogres s.r.o. Kunín. 17.-18.4.2012 (Kultivierungsystem der Mastitis auf der Farm. Praktische Schule des Milchfarm-Managements. Fachseminar für Milkprogres s.r.o. Kunín. 17.-18.4.2012)
 4. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě – české zkušenosti. Odborný seminář společnosti ISG Genetic, Suchá u Havl. Brodu. 10.5.2012 (Kultivierungsystem der Mastitis auf der Farm - tschechische Erfahrungen. Fachseminar für ISG Genetic, Suchá bei Havl. Brod. 10.5.2012)
 5. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě. Odborný seminář při vyhlášení ceny Mléčná farma roku. Větrný Jeníkov. 10.5.2012 (Kultivierungsystem der Mastitis auf der Farm. Fachseminar während der Preisverleihung für die Milchfarm des Jahres. Větrný Jeníkov. 10.5.2012)
 6. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě – české zkušenosti. Odborný seminář společnosti Vetservis s.r.o. Nitra. Slovensko. 14.5.2012 (Kultivierungsystem der Mastitis auf der Farm - tschechische Erfahrungen. Fachseminar für Vetservis s.r.o. Nitra. Slowakei. 14.5.2012)
 7. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systém kultivací (MicroMast) – možnost řešení mastitid přímo na farmě. Odborný seminář společnosti Tekro s.r.o. Dzbel. 15.11.2012 (Kultivierungsystem (MicroMast) – Behandlungsmöglichkeiten bei Mastitis direkt auf der Farm. Fachseminar für Tekro s.r.o. Dzbel. 15.11.2012)
 8.  PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systém kultivace mastitid přímo na farmě (MicroMast) – zkušenosti z ČR. Odborný seminář společnosti Chovatelské družstvo Impuls. Plzeň. 21.11.2012 (Kultivierungsystem der Mastitis direkt auf der Farm (MicroMast) - Erfahrungen aus der Tschechischen Republik. Fachseminar für Chovatelské družstvo Impuls. Plzeň. 21.11.2012)
 9. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Nový přístup k řešení mastitid na farmě (MicroMast). Odborný seminář společnosti Tekro s.r.o. Dzbel. 14.11.2013 (Neue Einstellung zur Mastititsbehandlung auf der Farm (MicroMast). Fachseminar für Tekro s.r.o. Dzbel. 14.11.2013)
 10. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – nedílná součást jejich diagnostiky. Odborný seminář ČBS. Tři Věžičky. 19.2.2014 (Kultivierung der Mastitis auf der Farm - fester Bestandteil deren Diagnostik. Fachseminar ČBS. Tři Věžičky. 19.2.2014)
 11. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systémové omezení antibiotické léčby u mastitid. Výroční konference Svazu chovatelů holštýnského skotu. Větrný Jeníkov. 15.4.2014 (System Einschränkung der antibiotischen Mastitisbehandlung. Jahreskonferenz der Holstein-Rind-Züchterunion Větrný Jeníkov. 15.4.2014)

Workshop für die Landwirte

 1. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systém kultivace mastitid na farmě. Světlá nad Sázavou. 2013. (Kultivierungsystem der Mastitis auf der Farm. Světlá nad Sázavou. 2013.)

Workshop für Tierärzte

 1. PRÁŠEK, J. Systém kultivace mastitid na farmě. Světlá nad Sázavou. 2013. 2016. (Kultivierungsystem der Mastitis auf der Farm. Světlá nad Sázavou. 2016.)

Workshop für Tierärzte und Hufpfleger

 1. PRÁŠEK, J. Funkční úprava a ošetření paznehtů skotu. Zásmuky. 2016 (Funktionales Klauenschneiden ind Klauenpflege bei Rind. Zásmuky. 2016)

Přidáno 27. 5. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Schnelles Kontakt

kontakt  +420 775 956 986    @ josef.prasek@micromast.cz     FB-Messenger